Etikk

Etiske retningslinjer, opphavsrett og klarering.

 

Alle ansatte i CopyCat er underlagt utarbeidede etiske retningslinjer (PDF), og vi gjør våre kunder oppmerksomme på å følge de lover og regler som til en hver tid gjelder ved opphavsrett og klarering. Se f.eks. www.clara.no.

Etikk

Abonner på CopyCat eNews (?)


CopyCat AS | Org. nr. 976 814 630 MVA | Alle rettigheter © 2017 | Tlf. 08180 | www.copycat.no | Utvikling og design av CopyCat Pluss