Kart

CopyCat er autorisert POD-forhandler (Print on Demand) av Kartverket og produserer landkart og sjøkart. Vi tilbyr også trykk i høy kvalitet av andre typer kart som utskriftskart og dekorkart fra Norgeskart.no og historiske kart.

Landkart

Trykk i høy kvalitet av Norske landkart på papir eller Tyvek som er et vann og rivesikkert materiale.

Landkartserie Norge består av 212 kartblad i målestokk 1:50 000.

Her finner du en fullstendig oversikt over alle Kartverkets landkart

Sjøkart

Trykk i høy kvalitet av Norske sjøkart i ulike kartserier på papir eller Tyvek som er et vann og rivesikkert materiale. Sjøkartenes målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov.

Hovedkartserien består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få målestokksunntak), og dekker hele norskekysten fra Svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kartserien er i første rekke navigasjonskart for kyststrøkene. Kartene er ofte utstyrt med såkalte spesialer i større målestokker over trange farvann. Topografien i mange av hovedseriekartene er overført fra landkartserien N50.

Havnekartserien består av 45 kart i målestokk fra 1:5 000 til 1:25 000, og dekker havner og innseilinger langs norskekysten. En del havnekart har spesialer i ytterligere større målestokker over sentrale deler av havner eller trange farvann. Havnekart gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene.

Kystkartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:200 000 til 1:350 000, og dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kystkartene brukes til navigering i utenskjærs seilas langs kysten, samt på fiskebankene.

Overseilingskartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:700 000 til 1: 10 000 000, og dekker Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhavet og Antarktis. De fleste av overseilingskartene inngår i internasjonale kartserier i regi av the International Hydrographic Organization (IHO). Kartene har også internasjonale kartnummer (INT-nummer).

Hovedkartserien for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya består av 21 kart i målestokk: 1:15 000 til 1:100 000, og dekker kystnære polare strøk. Store deler av Svalbard gjenstår før området er dekket av kart i målestokk 1:100 000.

siden norske sjøkart-serier finner du en fullstendig søkbar liste over alle Kartverkets sjøkart.

Dekorkart

CopyCat tilbyr tilpassede dekorkart i alle varianter og størrelser, trykket på valgfritt medie som f.eks. papir, tykk papp, lettplater, aluminium, akryl, kryssfiner og tapet. Du må selv sende oss kartfilen i en størrelse og oppløsning som passer til produksjonen. Ta kontakt med avdeling Profil for eventuelle råd og tips.

Eksempler på nettsteder hvor du kan laste ned kartdata:

Google Maps
Les mere om tjenesten hos Google Maps og se vilkår og bruk.

Google Earth
Hvorfor ikke ha et satelittbilde av ditt nærområdet eller bedriftens lokale på veggen? Det finnes til og med i 3D. Her er den beste løsningen å laste ned programvare Google Earth Pro som gir deg mulighet å laste ned kartfiler på opptil 4800×4800 piksler.

Les mere om tjenesten hos Google Earth og se vilkår for bruk.

Norgeskart
Her kan du laste ned kartfiler inkl. mulighet for laginformasjon som eiendomsgrenser, stednavn etc. for å planlegge turen eller f.eks. for å se hvor dypt det er i sjøen utenfor hytta.

Oversikt:
• Landkart
• Flybilder
• Rasterkart
• Gråtone
• Enkel
• Terreng
• Sjøkart (ikke til navigasjon)

Les mer om tjenesten hos Norgeskart.no og se vilkår for bruk.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kartverkets POD-forhandler:

CopyCat Profil
Olav Brunorgs vei 6
1396 Billingstad

Tlf. 21 42 30 90
profil@copycat.no

kart