Etikk

Etiske retningslinjer, opphavsrett og klarering

Alle ansatte i CopyCat er underlagt utarbeidede etiske retningslinjer (PDF), og vi gjør våre kunder oppmerksomme på å følge de lover og regler som til en hver tid gjelder ved opphavsrett og klarering. Se f.eks. www.clara.no.