CopyCat Sjøkart Hovedkart
CopyCat Sjøkart Hovedkart
Ansiktsvisirer – brett à 7 visirer

Hovedkart

kr 255,00kr 400,00 eks. mva

Hovedkartserien består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få målestokksunntak), og dekker hele norskekysten fra Svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kartserien er i første rekke navigasjonskart for kyststrøkene. Kartene er ofte utstyrt med såkalte spesialer i større målestokker over trange farvann. Topografien i mange av hovedseriekartene er overført fra landkartserien N50.

Nullstill

Warning

Deleting file, please wait...