Bekreftet kopi

CopyCat stempler og signerer kopier tatt hos oss av dine vitnemål, attester etc. med «Bekreftet kopi». Med dette bekrefter vi kun å ha tatt en kopi, uten manipulasjon, og påtar oss ikke ansvar for dokumentets opphav eller gyldighet.

Notarius publicus må kontaktes ifbm. «Rett kopi» av bl.a. norske pass som skal brukes i utlandet.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på kundens eget ansvar av å følge de lover og regler som til en hver tid gjelder ved opphavsrett og klarering. Se f. eks. www.clara.no