Les mer om bekreftet kopi
Les mer om bekreftet kopi
Les mer om bekreftet kopi

Les mer om bekreftet kopi

CopyCat stempler og signerer kopier tatt hos oss av dine vitnemål, attester etc. med «Bekreftet kopi». Med dette bekrefter vi kun å ha tatt en kopi, uten manipulasjon, og påtar oss ikke ansvar for dokumentets opphav eller gyldighet.

Vær oppmerksom på at Notarius publicus må kontaktes ifbm. “Rett kopi” av bl.a. norske pass som skal brukes i utlandet.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på kundens eget ansvar av å følge de lover og regler som til en hver tid gjelder ved opphavsrett og klarering, se f. eks. Regjeringen.no.

Pris er kr. 25,- inkl. mva. pr. kopi med stempel og signatur fra enkle ark (tillegg fra bøker etc.) og utføres i alle våre avdelinger.