Fine Art

CopyCat tilbyr Fine Art Print med flere forskjellige produksjonsteknikker og kvaliteter, på en rekke papirtyper, medier og plater. Ved bruk av Fine Art Print kan fotografer, kunstnere, utstillere, museer osv. tilbys reproduksjoner av fotografier og originale digitale verk med ekstra høye krav til kvalitet og arkivbestandighet. Det er også mulig å utgi disse i et begrenset opplag.